Правила и условия

С натискане на бутона “Приключване на поръчката”, който се намира на последната от

поредицата страници за въвеждане на поръчка, потребителят извършва волеизявление,

което го обвързва със силата на договор между него и 420shop.biz,

съгласно разпоредбите на Закон за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

При отказ и неплащане на доставка на поръчка от онлайн магазина с наложен платеж,

потребителят носи пълна съдебна отговорност съгласно действащите законови разпоредби

в Република България.

Потребителите на онлайн магазина се ангажират, че комуникацията по електронен път

удовлетворява техните изисквания спрямо закона и я приемат равнозначна на информацията,

предавана на хартиен носител или устно по телефона.

420shop.biz може да откаже изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

420shop.biz не носи отговорност за:

 - възможни пропуски, свързани с информацията, която поддържа в сайта и онлайн магазина;

 - непредвидено изчерпване на складовите наличности;

 - последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е

начин с достъпа или използването на този сайт;

 - ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи.

420shop.biz си запазва правото да извършва промени в условията за ползване

без предварително известие.


Според Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в Интернет, може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й от магазина на клиента, включително ненарушена опаковка.